Els mecànics son els metges de les maquines– No serveix de res demanar coses a una estatua. Perque ho fan??

– Demanen coses als seus deus. Tu no en tens de deus???

– Sí, el pare.